Kết quả tìm kiếm

- 8%

Máy uốn sắt trung quốc gw50

16.500.000đ

18.000.000đ

Xe nâng hàng

Liên hệ

Máy nén khí

Liên hệ

Lu rung

Liên hệ

- 15%

Máy đầm thước cầm tay

3.800.000đ

4.500.000đ

- 23%

Máy đầm cóc điện HCD80-220V

5.000.000đ

6.500.000đ

- 4%
- 4%

Máy khoan pin makita 6261dwe (9.6v)

2.400.000đ

2.500.000đ

- 3%
- 3%
- 3%

Máy khoan pin makita 6271dwe (12v)

2.790.000đ

2.890.000đ

- 3%
- 3%
- 3%
- 3%
- 3%

Máy khoan pin makita 8271dwe (12v)

3.150.000đ

3.250.000đ

- 2%
- 3%
- 3%

Máy khoan maktec mt814ksp (16mm)

1.400.000đ

1.450.000đ

- 4%

Máy khoan búa maktec mt817k (430w)

1.000.000đ

1.050.000đ

- 3%

Máy khoan từ Bosch GBM 50-2

25.200.000đ

26.000.000đ

- 22%

Máy khoan từ KEN 6023N

4.790.000đ

6.190.000đ

- 2%
- 2%
- 5%

Máy khoan từ Ken 6032N

9.460.000đ

9.990.000đ

- 1%
- 0%

Máy khoan makita hr2010 (600w)

6.000.000đ

6.050.000đ

- 1%
- 19%

Máy khoan từ Ken 6028N

7.200.000đ

8.990.000đ

- 2%
- 4%

Máy khoan sắt makita 6413 (450w)

1.200.000đ

1.250.000đ

- 4%

Máy khoan sắt makita 6412 (450w)

1.150.000đ

1.200.000đ

- 4%
- 9%
- 25%

Máy xoa biên động cơ 5,5hp

4.500.000đ

6.000.000đ

- 10%

Máy xoa nền đôi động cơ 13hp

36.000.000đ

40.000.000đ

- 27%
- 21%

Máy uốn sắt trung quốc gf20

5.500.000đ

7.000.000đ

- 8%

Máy uốn sắt trung quốc gw45

11.000.000đ

12.000.000đ

- 11%

Máy uốn sắt trung quốc gw40

7.500.000đ

8.500.000đ

- 6%

Máy uốn sắt seoul sub-25

23.500.000đ

25.000.000đ

- 10%
- 10%

Máy cắt sắt trung quốc gq40

13.000.000đ

14.500.000đ

- 8%

Máy cắt sắt trung quốc gq45

15.500.000đ

17.000.000đ

- 12%

Máy cắt sắt trung quốc gq50

22.000.000đ

25.000.000đ

- 1%

Máy mài 180mm maktec mt902 (2000w)

2.050.000đ

2.080.000đ

- 3%

Máy mài 150mm maktec mt905 (1050w)

1.550.000đ

1.600.000đ

- 1%

Máy mài khuôn maktec mt910 (6mm)

1.100.000đ

1.120.000đ

- 4%

Máy mài 125mm maktec mt963 (570w)

1.050.000đ

1.100.000đ

- 4%

Máy mài 100mm maktec mt960 (720w)

1.050.000đ

1.100.000đ

- 4%

Máy mài 100mm maktec mt955 (710w)

1.050.000đ

1.100.000đ

- 3%
- 1%
- 1%
- 0%
- 0%
- 0%